Oprogramowanie przeciwdziałające wyciekowi danych klasy DLP - Hyprovision

Oprogramowanie przeciwdziałające wyciekowi danych klasy DLP – Hyprovision 

Jesteśmy partnerem producenta oprogramowania Hyprovision firmy BTC w zakresie jego oferowania i wdrażania. Oprogramowanie HV chroni przed utratą danych, zapobiega przypadkowym i celowym wyciekom danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji. Szczególnie istotne dane, takie jak dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, umowy, dane osobowe, dokumentacje badawczo rozwojowe, czy inna wiedza techniczna powinny być chronione i nadzorowane przez wyspecjalizowane oprogramowanie takie jak Hyprovision. Dzięki tworzonym w ramach oprogramowania HV politykom bezpieczeństwa mamy możliwość zabezpieczenia danych poprzez znakowanie szczególnie ważnych plików, uniemożliwianie ich przenoszenia lub kopiowania, wysyłania poczty elektronicznej z wybranymi typami załączników. Wszelkie zdarzenia złamania określonych polityk bezpieczeństwa odnotowywane są w specjalnych logach co pozwala na szybkie ustalenie kto jest odpowiedzialny za ich złamanie. Dodatkowym atutem oprogramowania HV jest fakt zwiększania świadomości Użytkowników związanych z bezpieczeństwem danych.

Więcej informacji pod 602 725 554